Doelgroepen

Doelgroepen

Het tempo van leven is anders wanneer je leeft met een beperking. De prikkelverwerking is trager waardoor situaties snel onoverzichtelijk en onduidelijk worden met angst en frustratie als gevolg. Men zal zich dan afsluiten voor zijn omgeving en is dan nog minder in staat aan te geven waar zijn behoeftes liggen. Door ons tempo te vertragen maken we de wereld een stuk overzichtelijker.

Als respectvolle benaderingswijze geeft Shantala Speciale Zorg (SSZ) ondersteuning aan de kwaliteit van zorg. Als aanrakingsmethode is SSZ gericht op de zintuiglijke prikkelverwerking.

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt dat stimulering van de tastzintuigen het neurologisch (limbisch) systeem beïnvloedt. Hierdoor worden hormonen oxytocine en serotonine aangemaakt, welke een regulerende werking hebben op de stresshormonen adrenaline en cortisol.

Aangename aanrakingen en warmte activeren het systeem van rust en verbondenheid en geven een gevoel van welbevinden. Deze effecten zijn waarneembaar aan een meer ontspannen lichaamsbeeld. Naarmate de behandelingen herhaald worden houden de effecten langer aan.

Shantala Speciale Zorg is goed voor iedereen en kan met name aan de volgende doelgroepen meerwaarde bieden:

 • Meervoudig Complex Gehandicapten/Ernstig Meervoudig Beperkten
 • Verstandelijke-, lichamelijke- of zintuiglijke beperking
 • Autisme Spectrum Stoornis
 • ADHD
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Hechtingsstoornissen
 • Spierspanning Stoornissen
 • Psychosociale stoornissen
 • Chronisch zieken
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Dementie en Psychogeriatrie
 • De ziekte kanker
 • Palliatieve zorg